弗兰克守望博客社交媒体

Watzijn社交媒体

社交媒体zjn在线平台Waar Jezelfbernkuntenplatsenenkuntregenebben devormvantekst、beeld和音频视频eenritingsverkeer!intewerken tussenebruikersstaancentra

脸书,Instagram,LinkedIn,Twitter,YouTube,Pinterest,Snapchatentikzijnbkende社会媒体平台社会媒体Gebruikers omhunebruikersDeze algritimes in het设计范德平台ebruikersomziveelmelijktijd

社会媒体kunen Jezakelijkook万象市socialmedia-marketingjeen产品,denstideflet welODETJE订婚vooropzetGa de Diloogaan见jouwklantenenvergrootdaarmee德忠诚enklantevredenhei

Op dece abeden weeformie死jenodighebt

Socialmedia-kanalen

Je wilan deslag见社交媒体 Maar welke平台jekezenhoeVerschillene范埃尔卡尔jangrijk om juice社会媒体动作tezjnomjewdoelgroeptebebreikenzettendegroote平台投票eeeenrij

HitUltiemeoverzicht范Alle社会媒体响应2023

Een Verkeerdigesnedenabeldopeen vanje社会媒体检查全社会媒体fetingen/kanaal

北桥平面

脸书

脸书een AmeriganssociaalNetwerkdateelventbrijf元egena Van onder instagram in whatsApp

脸书eengorm平台

ebrepgruikers,eleleftijdsgroepenzijn运算Maar Opgelet于2022年Wordkenddddfacee

ebject

Je启动Opface门eenprofielateVervogenskenje vrienden worden相遇esebenentekstbelding视频Gifjes链接Narar Je网站

Watkun Je相遇脸书

脸书全站Waar Je发布kuntplatsen相遇链接Jekuntooklip wordenvan脸书Groepen通过脸书市场jespullenkopenenenverkopen

BedrijvenkunenbrijfspaginaaOokkun Je事件piginaaaanmakenenzorgendatmensenzichvoorjew均衡

Jekunt脸书inzettenvor链路kliks认知度常量约束

Wil Je aan de slag见脸书营销Leeshier al.

instagram系统

instagram系统eenap waorop Je Verkanteftokunteninstagram staatookkedomhitgebruikvan过滤器Meteen过滤器kuneenvoudigijk

微信网门脸书Nu Metaensinds2013kunjeopInstagramook视频djarenernazijnde megalijkhedeninstagramealaltijd优先移动gebleven,alkunjetegenwoordigook通过桌面

Eenatialcjfers使用Instagram

启动OpInstagram

Je启动OpInstagram门ielaVervogenskenjevrienworden相遇e网格Genoemd)jj Je贴文kunjeentekstplatsenenebruikmakenvan标签emegroterbreiktekrijgen

VanFoto应用全局社交媒体

Jarenlang stondhet makenendenvanfortaOpInstagramcentraal,maardawe benoemeneaopavalede特征

2016年WERDD特征故事故事anInstagramtoegevoeg24UUR自动机wijnenenenennitj迪兹特征afkekenvan SnapchatsindsdienheeftInstagramwelakerafgekekenbij内存Reels公元前2019年instagram Reelskunjekort视频上传enenenenvoudigberkenOokkunje直播视频流

indels Instagramgramforme全轮社会娱乐平台社会商务高山市电子商务stedsbriangriGeschiktvoormensenenmerken死instagram groeit nog altijdensteekt quaGoed omte weten: Vorgens deCE Van Instagramligt in 2022 en 2023 de焦点

Wil Je aan de slag相遇Instagram instagram营销Leeshier al.

LinkedIn

LinkedInBestaatal sinds 2003dit社会平台为vooralgericheeeleweken, tegensellingtotde Andere平台死Werkgevers in werknemersvidenelkaar网站ena

LinkedIngroeitenorm:

 • LinkedInheft indels5miljenNederlandeeeeebruikers新网2023
 • Belgiëzijn ER4.7Miljoen链接账号avierdegraux2023
 • werldwijdheeftLinked inmaarlift950miljenebruikersLinkedIn2023

启动Op链接

LinkedInkunjeje桌面Wanneer JeNararJekunt kiezenvoor'ammelden'wanneer Jenoggeen账号hebt javoorlaatsteopie

s Jeeen账号hebt angemaakt,kuneeeugebreid profielDaarin komt ondereen同源Van JezelfeeJekuntzoigebreid makenalsjezelf wil, alsanderenmaeen goed beeldkrijgenvanwij

Watkun Je相遇LinkedIn

Bij LinkedInligtde焦点专业eelNetwerkenjunt erjecvdeleenweverken相遇dere专业人员binnenbitenjowwerkgebiOokkun Jezelfzitbaarals专业

LinkedInookeenuitkomst wanneereop十度空置waar JeNararopzek双连通houdtdeneuwste空置igenlijkgewonjev,Warine前缀Daardorkunenwerkgevers招兵 joumakkelijkerviden

DaarnaastkunjeOp链接ookeexrijfspaginaanmaken市Via debrijfspaginakuneewerkers volgersopdehogtehodenen

Wil Je aan de slag相遇LinkedIn连锁营销Leeshier al

Xwitter系统

XheenbekedTwitter网际平台waarop Jekunt delen watjebezigodtMet Xkunjecomuniceren通过snellberjes联系De setheten推文.ekunentekst,foto视频链接enberit wordtop jowprofielgeplatstenhierdo

Twitterwed2006 Objectdespronkelijkevrag死TwitteraTegenwoordigdat "Wat houdt Je bezig?"waardor JealsTwitterigebridge2017年Werd de lengtevan推文verdubbeldNarar280krakters

eantarcjfers对X/Twitter

开机执行X

Een账号angakenOV Xsimpelereert ga JeNarar de网站van X下载klikvervogensOp deknop'registreren赫特弹出式maakEen账号verchijnt字词Je门重构程序

s Jetijdens de registrieeeebetopgeeven,ontvange直接eeeeestratieteteonnumereopgegeven,ontvangjedaarnaastook直接eensberift满足een码hiermeekunjenumerverifieren

Als Jeeenprafielhebt,kunje startenDaarbijkunje标签eevoegenaje推文omegroterbreiktekrijgenOokkunje引用Je beritt toevoegen门遇上hit@-tekenanderetwiaarstenoemenjikrijgendanhiereen焊接货车megalijk ompriviberiteneXkktook goedNararandre社交媒体脚脚步,Zoals直播音频e de megalijheidomgeldteverdien

watjezkelijka

Xeen平台dit JeookzakelijkkkuntzetHitvordeel范Xdad decomnicatie snelJekunt al Jezken搭配者,protielklantenenformees Ontwikkeringenbinnenjebrijf,kunjeditdeleJouw volgerslizenbrichtjeenkunenermeeen前Jouw volgerskunenjowberichtook复用.DitbekentdathetNararhuw推文komtopdeceerbignogmeermensenterecht

Wil Je aan de slag相遇 X/TwitterLeeshier al

台独

台独dapdstaatomkorteflimpjes,igenlijkbostaatdeaeenpulair平台d Jangeren,alnemthebruik

enatarcjfers对TikTok:

开机TikTok

Omtekunengen见TikTok安装器estdeatetefeAls Je dezehebt,komjeopde startpaginaterechtdaarzieebeventwee菜单:Opidepagina昆捷滚动laate视频zien wajmejlejk inteesse

Watkun Je见TikTok

TikTok平台见kortevermakelijke视频Jekunt视频之类 maar JekunterookopregendenOokkunje通过de appbrichtjes台南纳尔和eretik-gebruikers

Alle视频JijhebtGepedkuneteugvidenjJekunt视频dqiken操作基础Vanhatalgritmeajou wordenageraden视频okkunje通过seekfunctienatuurlijkzelf

AlsbrijfhtigentientikProccountenemen,dat免费左昆捷北北视频视图VolgersenprofielwegavenbkijkenDaarnaastkrijgje inzit

elfeen台托视频机

纳斯特视频kjkenzelfTikTok视频机脱机eenietje满足een+tekeneVanuit Daarjewigen视频制作Jekuntkenvooreen视频范最大15秒60秒Daarkun Je vorgensleuke过滤器,tektjesaDaarnaastkunje Muziekgegluidevoegen

Heb Jeenleuk摄像头gemaaktklikdan执行eenpakendebrijving

威捷德斯拉克相遇Leeshier al

兴趣类

兴趣类最佳词句2012 indient alseen prikbt,Waarop Je afeldingenen视频kuntken点名后,我们向Wel宾南市万达达普利特ienvorgensvorgenjeookprikbrenvorenDaarnaastkun Je afeldingengenibruiktvoornamelijk

Eenatialcjfers胜股权

 • 465miljenmaandelijkse兴趣Gebruikers兴趣类2023)
 • 4 6NederlandePcentive-Gebruikersuderdan14ja新网2023)
 • 7MeljenBelgische兴趣gebruikersavierdegraux2023)

开机点兴趣

zrajje profiel angemakt,wiljenatuurlijk streendie Je门Op adkkkenrechtsben in Je scherm,endanOp'Create吉夫捷涅乌棋盘Een Naameeen类Jeeen Nieuwprikbt,he tweekezes:eenprikskeenvoorjou

s Jeen开放creeEen理想emanierom相遇elkaarte脑震荡

Begennen满足pinnen业务兴趣

een棋盘hebtgecreerkliktkunjeopde骑单车bewarkenHeb Jeeenipperbeld,Zoalseenherijk受体,laatditdanachterdeopmerkingen

Repinen业务兴趣

点兴趣kun JeookeRepineniemanderseftgepindopieuiervoor Je de respin-knopbenaeneePinenen wordtnewevermenigvuldigenenendankzij repins kanje内容门eeneuwbalJe Leesteraht推送范捷博客a.

兴趣zakelijk内核

趣味应用死jezkelijkierbijwelbangrijkomtegaan defase warinPinteresteen趣味kanvoaleenpelen alsssspriattie-enrijkingsplatformvoorjow趣味词daromookvoornamelijkalsB2C工具geien社会商务speletergroMaarookvoorB2BkanP兴趣参半Zijn

Eenbernagrijk vordeelvanPitle:pins gaanvaker viraalenhebenenangehoudbaarhei

Eenzkelijk账号

stapenplan :

 1. 开始见Hetanmaken范Zakelijk利息帐户dat Jeeen Nieuwzakelijk账号aanmaaktdnietaenGebruikdaromeer电子邮件死jenognietebruiktvooreebesta
 2. Hebachtvoorjeigrijkmdbore板temamaker启蒙范客 ieeleding范德马之死jikest
 3. orgvoor相关插件eje板weesstrengje选择
 4. org/pinvoerejuryjving,相遇darinbriangrike关键字dit Maakthenvoudigervormens omjowbinstevidenen
 5. Gebruik解析符Enkopelhitevueela谷歌分析

Devoordleen VanPciouszakelijk inzet

Eenbelangrijk vordeelvanPitivesse兴趣voornamelijk alseen启发社会媒体kanaal,maarhet平台兴趣二进制e视觉搜索左拳afeldingen

Netalgrijk ombiubjbinsdejuiste关键字tegruiken达纳斯特黑客dalangjowafbeldingsbrijvi标题标签ebandsname正确zjn

Wil Je aan de slag满足兴趣营销Leeshier al

YouTube系统

YouTube系统een社会媒体平台e赫特平台2005年wedglecedenneuttoteenvandekendste网站死2016年超genomen门谷歌Gebruikerskunen视频bekenOokkun Je alsgruikerzelf视频上传Tegenwoordigzien weopYouTube自省vorbijkomen,maar死 un jetegenebelingomzeilen meteenYouTubePreium

Eenatalcijfers上YouTube:

 • egroote社会媒体平台 inNederland, met99Miljoenebruikers新网2023
 • ebruikersavierdegraux2023
 • eftdwijd meerdan2mjardebruikers死路由2022

开机操作YouTube

YouTube视频kun Je altijd bekijkenZowel解析alszorder账号Wil Jezelf视频公开 Je abonenenopkanelDanhitWelnodien账号atemaEen账号aanmakengat通过Google,dusalje aleen谷歌账号hebtkunjedaarmee inloggenopYouTube

Een视频上传

Wil Jezelfeen视频上传tkan通过YouTube Studio,Waar Je inlogt见Je谷歌帐户NahloggenmaktYouTube自动机Jekanalklik JerechtsbovenOp`maken',Waar Jekunt kiezenje视频wiAls Jeeen视频上传Vervogenskun Jeeen Titel,bschrijvingen

Terwijl Je所有stappen门路死 je门路Omde视频teplatsen, wordtdezegeAlshteenlage视频kandit最佳eentijdjeduren视频gelattDankun Je que bijudenhoevaak deze wordt bekeken, wat de kikduur

Watkun Je相遇YouTube

ikijkenVan视频对Welk onderwerp Jemaarwil,kunjesookzelfYouTube上传Van dattejelfsjebaanma

Jekuntop视频splatsenwaarmeejouwdoelgreepaJe kanaalksoort视频编程死前jebrijfJe Bijvoorbeld Je职业brijfsViewee

Wil Je aan de slag在YouTube营销中相遇Leeshier al

松开聊天

松开聊天最佳词词2011enea waargebruikersftoen视频kunendeleDezefto视频zjnberktzichtbaarDaarnaastkunjappige效果

Snapchat相遇名een平台date门JangerenwordtgebruiktMaarook队友zetten Snapchat

Eenatalcijfers对接Snapchat:

 • ijna400miljendagelijksactieve Snapchat-GebruikersStatista数据库2023)
 • 3 9Nationerlande Snapchat-gebruikers新网2023)
 • 37Miljen Belgische Snapchat-Gebruikersavierdegraux2023)

开机操作Snapchat

Een账号angakenOp SnapchatvrijenvoudigVia deaoptefoon 通过账号.snapchat.com,kun jevoor-enachteraam invullenhiernamaak JeeengebruikersnaamenDaarnaast meteooknogjegeboordatumvillenAls Laatste手势klikkenopdenopJe账号NUangemakt

脱织范松开

Als Je Snapchat开源eenvoudigecel门中插头tklikkenmaakjeenfoor decel ingedrukttehoudenmaakjeeAls Jeeenfot视频hebtgelaakt,kunje范所有eevoegen左昆捷过滤器toevoegenOpdeftoteken

Als Je klaar斜曲相遇werkenkenkenkuneforten门rechtsondertedrkrkenunkun JenuverstuernNarareenbaaldpersoon in Je Actenlijst postenals故事Je Snap in Je's'mijnverhaal

VriendenegenOp Snapchat

s Je Snapchat vrienen wil toevegenAls JeNaralen滚动选择jevervogensHierkunje联系人evoegen

Jekuntook见de functie'vriendenzeken'vrienenegen死

watOnscheidt Snapchat范安德尔社交媒体

snapchatccheidtzich范安卓应用门Verdwijnde通过Instagramkunjeidels 通过berichtenookeenverdwijndefortwarin Snapchatzichookdcheitdtdjefotoen视频kuntopleukenDeze过滤器kunenookspecifika

Daarnaast Snapchatookenetalbijfto视频wordenookberitischverwijderd

Wil Je aan de slag与Snapchat营销Leeshier al

ebasetijdenom后台社会媒体

watzijn debitetijdenom发布OpInstagram,TikTok,LinkedIn,faceen Xsprout社会契据 onderzoek,en deeltdaarmee de inzichten waarmeejijejje社会媒体策略

北桥平面

Gebruik范社交媒体

Welkecueecjersenderzekenbestaaner通过社交媒体iffersuit verschillende onderzeken

杜波拉斯特社会媒体平台

Erzijnnu14,1MiljenNederlanders康卓克范纽康2023年e zijnacevergewordenOp meer平台ebruikers相遇13,3mjunegebruikers脸书StaatOeengeelde tweede与999miljenebruikers相遇,Daarna volgen Instruikers (7 8mjengebruikers),LinkedIn(5mjengebruikers),Pcesse(4 6mjengebruikers),TikTok(4mjengebruikers),Snapchat(32mjengebruikers),X/Twitter(311mjengebruikers)

Uitdit onderzoekblijktookdataantalgebruikersbij脸书(-5%)enTwitter(-13%)daaltTikTokgroeit硬相遇34%snapchatgroeitookflink达21% instagramgroeit达18%

ebruik范社交媒体Nederland2023新网

布朗Afbelding:Newcom

2022 2023 +/- +/-(百分比)
whatsApp 125兆元 133兆元 +819.000 +7%
YouTube系统 九百三元 九九兆元 +630000 +7%
脸书 10,3兆元 九九兆元 -475.000 -5%
instagram系统 66.miljen 7 8miljen +1178.000 +18%
LinkedIn 50兆元 50兆元 -47.000 1%
兴趣类 42miljen 4,6兆元 +403.000 +10%
台独 30兆元 40兆元 +1.034.000 +34%
松开聊天 32miljen 39mil +683.000 +21%
微博 3500兆 311兆元 -464.00 -13%
电报 16兆元 7兆元 +89.000 +1%

ebruik范社交媒体Naraleftij

egruikenverchillendeleftijdsgroepen社交媒体达尔兹契伦代对特文登后期我们初相遇Cijfers范赫CBS南都局dStatistiekitzjnhuninzichten社会媒体-Gebruik Van vicholledeleftijdsgreepen2020

 • 96.8%deleftijd12t25Jaar
 • 96%deleftijd25t25ja
 • 91.9%deleftijd45t65Jaar
 • 76%deleftijdvan65t75ja
 • 39.8%deleftijd面包机75Ja

s JeNararadegrafiekhiernderkt,ziejathebruikvan社交媒体社会媒体Vandegeleleftjdsgroepenblijft

社会媒体GebruikNederlandcjfersCBS

布朗Afbelding:CBS

上头插头对接2022年在线事件范鲁格罗克Netpanel onder zo'n2200Nederlandersnetalbijheten社会介质晚间daromhierbitenbescou

 • digitieners(GeneratieZ1424jar)最能mestetijdop社会媒体endan相遇名OpInstagram(80%)、Snapchat(68%)entiktok(50%)。TikTok inLinkedinzijn inopkomstDezegonratiebetimers朗查曼dsmarkt,WaardoorLinkedInebruik van脸书
 • 千兆数(25-39Jar)WerkenvopaanhuncarriereenmeedsmeergebruikvanLinkedInHitpulairsteNetwerk为脸书67%,daarnaInstagram57%Bij de千禧年sookTiktokopkomst满足Nu 15%死deappebruikt
 • Generatie X(40-59jar)gebruiktnodshetlifst脸书(69%),daarna volgenInstagram(42%)
 • babyboomers(60-75jar)gruiken社交媒体voal ombinenene脸书动词网平台(66%)见达纳Instagram(23%)enLinkedIn(21%)。

社会媒体GebruikNederlanders,Webendozeek2022

布朗Afbelding:RuigrokNetpanel

社会媒体营销

社会媒体营销terechtMeteenstke社会媒体策略en goedbeldvanhoe支付,Je Leesthier对社交媒体营销

全社会媒体营销

影响营销

Met影响者营销benvloedteen(社会)影响者emities,Meningenengragbijjjewdoelgroep 通过社交媒体、博客和视频enmeerDezeimpretetijdlangetwegruwe门相遇影响者同名teWerken,bereikje sneeen

Lees全局影响营销

宣传

Je wilgdatbertenjowtieeenzogrootmogelijkbreikhebbenop社交媒体heb Jeer al achtdjowmedewerkers Collegableganbassadeurskunenzi雇员倡导magdaromnitje社会媒体规划onbrekenMaardenkookaenthoisasteleden,vrijwrigergers,tevredenklantenenVrijwel allemaalmensen死前社会媒体动作zjnenjow内容kunendeleejeeee

Lees全局倡导